focim2
focim

A Hajósi Római Katolikus Egyházközség karitász csoportjának beszámolja a 2016. évi munkájáról

A karitatív munka szolgálatot jelent, mely az istenszeretetben gyökerező felebaráti szeretet tettekben történő megnyilvánulása. A karitasz nem egy segélyszervezet a sok közül, hanem azért jött létre, hogy megvalósítsuk az egyház tanítását, melyre a keresztségben mindannyian küldetést kaptunk: a szeretetet tettekkel és életünk példájával hirdetni.

Karitasz csoportunk lelkipásztori ösztönzésre a jelenlegi egyházközségi képviselő-testület megalakulásával egy időben - annak tagjaiból - jött létre. A csoport jelenleg 7 állandó önkéntes tagból áll, akiknek munkáját 1-2 fő segíti. A csoport egy hierarchikus rendszerbe épül bele. Közvetlen felettesünk és egyben a személy, akitől állandó önzetlen támogatást és segítséget kapunk a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Karitasz-igazgatója Szántó Ambrus.

Az eredményes munka legfőbb feltétele a szeretetben való összetartás. Ennek megerősítésére rendszeres csoportgyűléseket tartunk.

A 2016-os évben 8 alkalommal tartottunk csoportgyűlést, ahol imádságos keretek között az éppen aktuális feladatokról beszéltünk.

Az egyházmegye karitászigazgatójának jóvoltából központi forrásból többféle adomány kiosztására is sor került az év folyamán. Ennek keretein belül:

-7 rászoruló gyermek kapott fél évre elegendő pelenkaadományt

- Szent Imre ösztöndíj -pályázat lehetőségének ismertetése felsőfokú tanulmányokat folytató, segítségre szoruló fiatalok részére (2 fő adott be pályázatot)

- Iskolakezdési támogatás gyanánt 5.000,- Ft/fő értékű Erzsébet -utalványt osztottunk 8 fő gyermek részére, elősegítendő ezzel a tanszerek megvásárlását

Saját gyűjtésből 7 láda gyermekjátékot adományoztunk Soltvadkert település rászoruló gyerekei számára.

A nagyböjti időszakban önálló gyűjtést szerveztünk az egyházmegye nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtéséhez kapcsolódva. Az egyházközség tagjai 50 kg tartós élelmiszerrel támogatták rászoruló embertársainkat. Az élelmiszer-adományokból 5 család számára osztottunk ki élelmiszercsomagot. A maradványt az egyházmegye központjába küldtük csatlakozva az országos programhoz.

Az adventi időszakban 70 kg élelmiszert gyűjtöttünk, 7 családot támogatva meg ezzel.

Szolgálatunk központi feladatát - a település adottságainak megfelelően - az idős korosztály szükségletei határozzák meg. Immár rendszeressé vált és nagy népszerűségnek örvend az évszakonként megrendezésre kerülő idősek délutánja. Nagy örömünkre szolgál, hogy idős testvéreink szép számmal jelennek meg ezeken a rendezvényeken. Az idei évben három ilyen rendezvényt tartottunk.

Az eredményes munka feltétele az ismeretek bővítése. Csoportunk két tagja egy hetes képzésen vett részt, ahol új ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak.

November hónap kiemelkedő fontosságú a karitász szervezetek számára, hiszen november 17-e Árpádházi Szent Erzsébet halálának emléknapja,aki egész élete példájával a felebaráti szeretetet igazolta.

Egyházközségünket 4 fő karitász önkéntes képviselte az egyházmegyei karitásznapon, Kalocsán. 2016-ban az irgalmasság évében több alkalommal írtunk a Szőlőtő -egyházközségi lapban,illetve honlapunk is elérhetővé vált.

És végezetül említést teszünk azokról a feladatokról, amelyeket az év folyamán még nem sikerült megvalósítani:

- utcaapostoli szolgálat - ehhez toborzunk további önkénteseket - minden utcára egy embert állítunk és az ott élő idősek magasabb rendű szükségleteinek felmérése, havi látogatása a célunk

- Szent Antal persely felállítása - forrásgyűjtés célzattal

- állandó tartós élelmiszergyűjtés - helység hiányában egyenlőre nem valósítható meg

A 2016.évi karitasz gyűjtés: 30.000,-Ft

Munkánkat Attila Atya, Kiss Péter és Szieglné Marika segítette. Köszönjük nekik az ösztönzést, támogatást és a sok segítséget.

A karitatív munka szeretetből építkezik, közösséget kovácsol össze, így Isten kegyelmében bízunk és ebben a szellemben törekszünk ennek a kis közösségnek a gyarapítására egyházközségünk területén. Van még min csiszolni, amihez kérjük a hívek támogatását, de mindenek előtt Isten meghívását a szeretetszolgálatra. Várjuk az új tagokat, adományokat és ötleteket!

Hajósi karitasz csoportElérhetőség

Cím: 6344 Hajós, Köztársaság tér 9.

Telefon: 06-78/404-606