focim2
focim

A Hajósi Római Katolikus Egyházközség karitász csoportjának beszámolja a 2017.évi munkájáról

"Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel!" (Teréz Anya)
2017-ben is több alkalommal részesülhettünk az egyházmegye karitászigazgatójának jóvoltából központi forrásból származó adományokból. Ilyen adományként Béres cseppeket kaptunk, mellyel 10 fő idős beteget tudtunk ellátni, hozzásegítve őket a gyógyuláshoz, megerősödéshez. Hasonlóképpen pelenkaadományt is kaptunk, mellyel 7 fő gyermek szükségleteit tudtuk fedezni körülbelül két hónapos időtartamra.

Az év folyamán 10 alkalommal tartottunk csoportgyűlést, ahol imádságos keretek között az éppen aktuális feladatokról beszélgettünk.

A nagyböjti időszakban önálló gyűjtést szerveztünk az egyházmegye nagyböjti tartós élelmiszer - gyűjtéséhez kapcsolódva. Az egyházközség tagjai 71.5 kg tartós élelmiszerrel támogatták rászoruló embertársainkat. Az élelmiszer - adományokból 15 család számára osztottunk ki élelmiszercsomagot. Egy élelmiszercsomag becsült értéke mintegy 6.000,- Ft volt.

Az adventi időszakban mintegy 300 kg élelmiszert gyűjtöttünk, 22 családot támogatva meg ezzel. Ez az adomány minden idők legnagyobbika. Jelentősen meghaladja az előző évek gyűjtött mennyiségeit.

Az idei évben - nagy örömünkre - pénzadománnyal is támogathattunk betegeket. 3 x 10.000,- Ft pénzadománnyal igyekeztünk 3 - anyagi nehézségekkel küzdő - beteget ápoló család gyógyszerköltségeit enyhíteni.

Közvetve részt vállaltunk külföldön élő adományozók adományainak szétosztásában is.

Szolgálatunk központi feladatát - a település adottságainak megfelelően - továbbra is az idős korosztály szükségletei határozzák meg. Idősek számára több alkalommal rendeztünk délutáni programot. Nagy örömünkre szolgál, hogy idős testvéreink szép számmal jelennek meg ezeken a rendezvényeken. 2017- ben három ilyen rendezvényt tartottunk. Advent harmadik szombatján a gyermekek karácsonyi műsorral kedveskedtek az időseknek, akiket (65 fő) kis ajándékkal leptünk meg.

November hónap kiemelkedő fontosságú a karitász szervezetek számára, hiszen november 17-e Árpádházi Szent Erzsébet halálának emléknapja. E jeles nap alkalmából 250 db Erzsébet kenyeret osztottunk, mellyel Miske filiatelepülést is elláttuk. Szent Erzsébetről az egyházmegyei karitasz-szervezet is méltó módon megemlékezett. A karitasz napon Kalocsán egyházközségünket 3 fő karitász önkéntes képviselte. 2017- ben is több alkalommal írtunk a Szőlőtő - egyházközségi lapban, illetve honlapunkon eseményeink is nyomon követhetőek.

Az idei évben továbbképzéseken és táborokon nem vettünk részt.

Az év végi adventi időszak hajnali miséit követően reggelit szerveztünk felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Tevékenyen részt vettünk az év folyamán minden egyházközségi program lebonyolításában (nagyobb ünnepek, templombúcsúk, stb.)

Pénztárkönyvünk 2016-ról áthúzódó egyenlege 30.000,- Ft volt. 2017. évi összes bevételünk 98.900,- Ft volt (Erzsébet napi gyűjtés: 16.800,-Ft, saját gyűjtés: 44.500.,-Ft, egyéb bevétel: 37.600,-Ft), melyből 38.900,- Ft kiadásunk keletkezett. További 30.000,- Ft-ot segélyezésre fordítottunk. A 2017. évi záró egyenlegünk 60.000,- Ft.

A 2017-es esztendőben került megszervezésre először az egyházközségi jótékonysági bál. A szervezésben tevékenyen részt vettünk.

Továbbra is megvalósításra váró feladataink:

- utcaapostoli szolgálat - megvalósításához további önkénteseket várunk

- Szent Antal persely felállítása - forrásgyűjtés célzattal

- állandó tartós élelmiszergyűjtés - helység hiányában egyenlőre nem valósítható meg

Köszönjük Attila Atya vezetését és továbbra is kérjük segítségét, munkánk eredményesebbé tételéhez.

Szeretném megköszönni a Karitász csoport minden egyes tagjának áldozatos munkáját, - külön kiemelném itt Szieglné Marika és Kiss Péter önzetlen segítségét -, a bizalmat és megbecsülést, amit az egyházközségi közösségünktől kapunk. Ez a szeretet ad erőt és ókedvet nekünk a jótékonysági munka végzéséhez.

Gruberné Ginál Erika karitasz - csoportvezető


A Hajósi Római Katolikus Egyházközség karitász csoportjának beszámolja a 2016. évi munkájáról

A karitatív munka szolgálatot jelent, mely az istenszeretetben gyökerező felebaráti szeretet tettekben történő megnyilvánulása. A karitasz nem egy segélyszervezet a sok közül, hanem azért jött létre, hogy megvalósítsuk az egyház tanítását, melyre a keresztségben mindannyian küldetést kaptunk: a szeretetet tettekkel és életünk példájával hirdetni.

Karitasz csoportunk lelkipásztori ösztönzésre a jelenlegi egyházközségi képviselő-testület megalakulásával egy időben - annak tagjaiból - jött létre. A csoport jelenleg 7 állandó önkéntes tagból áll, akiknek munkáját 1-2 fő segíti. A csoport egy hierarchikus rendszerbe épül bele. Közvetlen felettesünk és egyben a személy, akitől állandó önzetlen támogatást és segítséget kapunk a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Karitasz-igazgatója Szántó Ambrus.

Az eredményes munka legfőbb feltétele a szeretetben való összetartás. Ennek megerősítésére rendszeres csoportgyűléseket tartunk.

A 2016-os évben 8 alkalommal tartottunk csoportgyűlést, ahol imádságos keretek között az éppen aktuális feladatokról beszéltünk.

Az egyházmegye karitászigazgatójának jóvoltából központi forrásból többféle adomány kiosztására is sor került az év folyamán. Ennek keretein belül:

- 7 rászoruló gyermek kapott fél évre elegendő pelenkaadományt

- Szent Imre ösztöndíj -pályázat lehetőségének ismertetése felsőfokú tanulmányokat folytató, segítségre szoruló fiatalok részére (2 fő adott be pályázatot)

- Iskolakezdési támogatás gyanánt 5.000,- Ft/fő értékű Erzsébet -utalványt osztottunk 8 fő gyermek részére, elősegítendő ezzel a tanszerek megvásárlását

Saját gyűjtésből 7 láda gyermekjátékot adományoztunk Soltvadkert település rászoruló gyerekei számára.

A nagyböjti időszakban önálló gyűjtést szerveztünk az egyházmegye nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtéséhez kapcsolódva. Az egyházközség tagjai 50 kg tartós élelmiszerrel támogatták rászoruló embertársainkat. Az élelmiszer-adományokból 5 család számára osztottunk ki élelmiszercsomagot. A maradványt az egyházmegye központjába küldtük csatlakozva az országos programhoz.

Az adventi időszakban 70 kg élelmiszert gyűjtöttünk, 7 családot támogatva meg ezzel.

Szolgálatunk központi feladatát - a település adottságainak megfelelően - az idős korosztály szükségletei határozzák meg. Immár rendszeressé vált és nagy népszerűségnek örvend az évszakonként megrendezésre kerülő idősek délutánja. Nagy örömünkre szolgál, hogy idős testvéreink szép számmal jelennek meg ezeken a rendezvényeken. Az idei évben három ilyen rendezvényt tartottunk.

Az eredményes munka feltétele az ismeretek bővítése. Csoportunk két tagja egy hetes képzésen vett részt, ahol új ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak.

November hónap kiemelkedő fontosságú a karitász szervezetek számára, hiszen november 17-e Árpádházi Szent Erzsébet halálának emléknapja,aki egész élete példájával a felebaráti szeretetet igazolta.

Egyházközségünket 4 fő karitász önkéntes képviselte az egyházmegyei karitásznapon, Kalocsán. 2016-ban az irgalmasság évében több alkalommal írtunk a Szőlőtő -egyházközségi lapban,illetve honlapunk is elérhetővé vált.

És végezetül említést teszünk azokról a feladatokról, amelyeket az év folyamán még nem sikerült megvalósítani:

- utcaapostoli szolgálat - ehhez toborzunk további önkénteseket - minden utcára egy embert állítunk és az ott élő idősek magasabb rendű szükségleteinek felmérése, havi látogatása a célunk

- Szent Antal persely felállítása - forrásgyűjtés célzattal

- állandó tartós élelmiszergyűjtés - helység hiányában egyenlőre nem valósítható meg

A 2016.évi karitasz gyűjtés: 30.000,-Ft

Munkánkat Attila Atya, Kiss Péter és Szieglné Marika segítette. Köszönjük nekik az ösztönzést, támogatást és a sok segítséget.

A karitatív munka szeretetből építkezik, közösséget kovácsol össze, így Isten kegyelmében bízunk és ebben a szellemben törekszünk ennek a kis közösségnek a gyarapítására egyházközségünk területén. Van még min csiszolni, amihez kérjük a hívek támogatását, de mindenek előtt Isten meghívását a szeretetszolgálatra. Várjuk az új tagokat, adományokat és ötleteket!

Hajósi karitasz csoportElérhetőség

Cím: 6344 Hajós, Köztársaság tér 9.

Telefon: 06-78/404-606