focim2
focim

Imádságok, elmélkedések, versek


Vincze Attila atya karácsonyi gondolatai

Kedves Testvérek!

"A megváltás azt jelenti, azért jött el, hogy az embert visszaállítsa eredeti állapotába. Mert az ember eredeti állapota a bűn nélküliség volt, az állandó szeretetkapcsolat az Atyával."

Olvastam minap, és örültem az egyszerű szavaknak. Isten ezért a célért, az ember megajándékozásáért személyesen emberi testet ölt fel, a Fiúisten felveszi az az emberi természetet is. Az Isten annyira szeret minket, hogy egészen közel jön hozzánk. Sokan már akkor felismerik, és mi is láthatjuk lelki szemeinkkel: Isten a boldogságra akar elvezetni minket. De hogyan, és milyen utakon?

Az életet akkor és ma is tapasztalta az ember. Sőt talán még törékenyebb volt, mint ma. Talán abban volt a múlt embernek szerencséje, hogy könnyebben meg tudott maradni, és könnyebben meg tudott elégedni az egyszerűséggel. De az ember akkor is ember volt. Volt jómódú és szegény, jószándékú és önző, másokból élő; reménykedő és optimista, vagy tragédiát megélt. Az emberi körülmény és tapasztalat hasonló volt.

Az ember ma is megkérdezi: mi teszi ezt az életet széppé; hogyan tapasztalhatom meg itt az Istent? Ember vagyok és emberek vesznek körül nap, mint nap; megélek magasságot és mélységet. Megélek megelégedettséget, és megélek tökéletlenséget, célba érést és életem kiszolgáltatottságát is.

Isten emberré lesz, belép a evilágba, az isteni természet egyesül az emberivel, lassan-lassan jön rá Jézus, hogy ki is ő: az Atyával egy, és hogy élete az Atya felé tart; de minden tette embersége és viszonyulása az Atyát sugározza.

Az első karácsonykor minden egészen emberi módon történt. Szűz Mária és Szent József egyszerű emberek, de szívükben van helye Istennek. Isten tervét szolgálják, és az által lesznek boldogok. Tudunk fáradságos útjukról Betlehembe, milyen nehéz lehetett, ez egy utolsó órás állapotos nőnek...

Minden olyan emberi és közönségesnek tűnő, nincs bene semmi különös. És ekkor megszületik az Isten Fia Máriától. József, - akit Isten már előre felkészített - és Mária együtt örülnek. Tiszta, embert boldoggá tevő örömmel. Nem egyszerű az élet?; nehezek a körülmények?? - nem baj, Isten gyermeket adott, sőt tudják mindketten: a Magasságbeli Fia ez a kisgyermek. Nem lesz fáradság őt ellátni, mert szívükben mély az öröm, és kettejük között egymást elfogadó szeretet van!!

Életcélt kapnak: felnevelni a gyermeket; élni és tevékenykedni egymásért, és meglátják a másik háláját is. Ez az igazi öröm forrása! Milyen csodálatos az Isten, aki fontossá tesz minket a másik számára! Élet, amelyben aktív szereplő a másik személy, a gyermek is, és az a szeretet, melyet érez az ember. A szeretet, amely a másik örömét keresi, mely még az idő múlásával is megmarad és az Isten áldásává lesz. Ez a szeretet képessé teszi az embert, hogy adjon és elfogadjon - önmagáról megfeledkezve - miként az Isten.

Isten örömmel akar megajándékozni minket. Az életünkben megtapasztalt tiszta öröm utal arra, hogy Isten ezt az életet megáldja, még akkor is, ha nekünk áldozatba fáradságba kerül az örömhöz vezető út. Kevés dolgot kapunk ingyen, de életünk örömei; a másokkal együtt megélt öröm; az együtt munkálkodás; a másik személy barátsága; az értem vállalt áldozat belőlem kiváltott öröme jelzi, hogy Isten éltet minket!

Menjünk gondolatban a betlehem istállóba, és nézzünk amögé, amit a szemünk lát!! Isten emberré akart lenni, eljött közénk és az örökkévalóságból, hogy erőt és reményt adjon nekünk földi élete által, hogy mindent úgy tegyünk, hogy összeegyeztethető legyen az emberi méltósággal, amely isteni léptékű. Legyünk szándékban és tettekben tiszták, keressük és valósítsuk meg a szépet és a jót, szolgáljuk mások örömét, és Isten hírnökei leszünk ezáltal!!

Az Isten az életet a kezünkbe adja, miként Szűz Máriának és Szent Józsefnek is adta. Lássuk meg az élet tiszta örömeiben az Isten lépteit, mert vele a láthatatlannal láthatatlansága ellenére is közösségben lehetünk. Ő segít abban, hogy igazi értékekben bővelkedjünk, és örömmel adhassunk majd számot önmagunkról, amikor ő visszahív minket országába.Karácsonyi gondolatok


CSILLAG - JELEK

Az emberi föld egyre pusztább lett,
rideg barlang-istállók ásítanak
a fáradt léptű Mária felé,
katonák, rablók járják az utakat:
- de közel az idő már... s imhol egy hely,
melyből a pásztorok békéje árad,
s az Ég csillag-üzenetet küld a Földre:
Adjatok szállást a Messiásnak!

Fazekas Lajos


...... "Jöjjetek az Isten Fia szegény betlehemi jászolához, emberek: ti mindnyájan, akik gondolkoztok,dolgoztok, szenvedtek, és szerettek. Ő a Szabadító, a Megváltó, és nincs más név melyben üdvözülni lehetne. Ő meghallgatja imáinkat."

VI. Pál pápa


Szeretet... Mi is a szeretet? Érzelem...? De valóban érzelem? Ennél több...
A szeretet nem érzelem, hanem cselekvés.
A szeretet mindig a másik emberért létezik.
Nem azért szereti a másik embert, mert viszont-szeretetet vár.
Örül a viszontszeretetnek, de nem azért szeret, hogy őt szeressék.
A valódi szeretet nem vár a másik szeretetére,
már akkor is szeret, amikor a másik ember még nem szeret,
és azután is szeret, amikor a másik már nem szeret.
Szeretni annyit jelent: adok, nem pedig kapok.
Adom önmagamat, adom örömöm,
bánatom, érdeklődésem, együttérzésem, barátságom, hálám, értelmem...
A szeretet lényege a másik-centrikus gondolkodás és cselekvés.
A szeretet törődő és felelősségteljes.
Figyel a másik ember kimondott és kimondatlan igényeire.
Szükséges hozzá a másik ember tisztelete.
Akit szeretek, annak tisztában vagyok egyéniségével.
Őt szeretem, nem egy illúziót, egy képet, és nem azt, akinek szerintem lennie kéne.
Ehhez pedig ismernem kell őt.
Szent Ágoston mondta, nem lehet valakit szeretni,
akit nem ismerek, és nem lehet megismerni valakit, akit nem szeretek.
A szeretet lényege, hogy nem függ semmitől.
A szeretet elfogadás.
A szeretet elfogadja a másikat, ahogy a másik van.
Nem akarja megváltoztatni.
Megváltoztatni csak önmagunkat lehet.
Lehetetlen mások szeretete önmagunk szeretete nélkül.
Szeretni azt jelenti, fény és melegség vagyunk a másik számára.
Minél inkább szeretünk és odaajándékozzuk magunkat, annál értékesebb lesz életünk.

Hermann Hesse


Krisztus, örök Ige!

Te már kezdetben Atyádnál voltál - tégy egyre tökéletesebbé Istennel való jelenlétemben!

Nélküled semmi sincs ezen a világon - ne engedd, hogy nélküled akarjam megoldani életem kérdéseit!

Benned élet volt és élet van - add, hogy a te életedből éljek!

A te világosságod bevilágítja a világ sötétségét - segíts napról napra a te fényedben járnom!

Te a világba jöttél - segíts felismernem küldetésemet a világban!

Te testté lettél - engem is arra hívsz, hogy testet öltsön bennem az Atya szeretete.

Te köztünk laktál - eszközöd akarok lenni abban, hogy ma is szállást találj az emberek között.

Te kegyelemmel és igazsággal vagy telve - töltsd meg bőségesen az én üres, törékeny cserépedényemet!

Te nyilatkoztattad ki nekünk az Atyát, akit soha, senki nem látott - add, hogy általam is láthatóvá váljék a láthatatlan Isten emberszeretete.

Amen


A megszületett Jézus mondja

Mezítelenül születtem, hogy le tudj mondani önmagadról.

Szegényen születtem, hogy megtalálhasd Bennem a gazdagságot.

Kicsinek születtem, hogy te se akarj uralkodni másokon.

Istállóban születtem, hogy megtanulj tisztelni minden helyet.

Barlangban születtem, hogy minden jóakaratú ember Hozzám közeledhessen.

Ijesztően gyengének születtem, hogy te soha se félj Tőlem.

Fegyver nélkül születtem, hogy bízhass jóságomban. Szeretetből születtem, hogy soha se kételkedj szeretetemben.

Éjnek idején születtem, hogy elhidd: minden földi valóságot képes vagyok megvilágosítani.

Emberként születtem, hogy sohasem szégyelld magad, azért ami vagy.

Mária fiaként születtem, hogy neked is legyen édesanyád.

József fogadott fiaként születtem, hogy megértsd: az igazi apa az, aki védelmet és szeretetet ad.

Egyszerűségben születtem, hogy te se legyél bonyolult. Megalázottan születtem, hogy képes légy fölülmúlni magadban a kevélységet.

Gyermekként születtem, hogy megtanulj te is nyíltnak, bizalommal telinek lenni, mint a gyermek.

Teérted születtem, hogy mindnyájan együtt térhessünk vissza az Atya házába.

Lambert Noben


Fel nagy örömre!

Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.

Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.

Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet elűzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik őt,
Az egyedül szent Üdvözítőt.
Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!

                         Gárdonyi Géza


Paul Roth: Mentsd meg a karácsonyt

Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt.
Nekünk már nincs hozzá erőnk.
Mi vásárolunk és rohanunk,
kis csomagokat készítünk,
karácsonyfákat díszítünk,
és énekeljük: ,,csendes éj''
De a titok,
Isten Fiának titka,
hogy emberré lett értünk,
gyakran csak szirupos érzelgés, dekoráció.
Jézusom, a mi bűnünk is,
hogy ezt az ünnepet elborítják a reklámhegyek.
Mi tudjuk,
Kinek jár karácsony üdvözlet és kötelező ajándék,
mindenki tudja.
De meg akarunk szabadulni végre
a vásárlási és ajándékozási görcstől.
Szent ünnepet akarunk ülni,
amelyen nem az a mérték, ki mennyit ad.
Jézusom, segíts,
nehogy elsüllyesszük egészen,
mit jelent ez az ünnep,
segíts, hogy ne csak télapók legyünk.
Segíts, higgy az adventi hetekben
a lelkünkbe nézzünk.
Segíts, hogy az útra visszatérjünk,
s elinduljunk megint.
Csak így lesznek az ajándékok
jeleivé a szeretetnek -
mint megannyi tükre a Te Szeretetednek.
Óh Jézusom, mentsd meg a karácsonyt,
ments meg minket.
Ezért vállaltál embersorsot.


FERENC PÁPA IMÁJA A SZENT CSALÁDHOZ

Imádság a Szent Családhoz

Jézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igazi szeretet tündöklését,
bizalommal fordulunk hozzátok.

Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a szeretetközösség helyévé és az ima cenákulumává,
az evangélium hiteles iskolájává,
kis családegyházakká.

Názáreti Szent Család,
soha többé ne tapasztalják meg a családok
az erőszakot, a bezárkózást és a megosztottságot:
bárki is sérült vagy botránkozott meg,
leljen hamar vigaszt és gyógyulást.

Názáreti Szent Család,
a következő püspöki szinódus
legyen képes mindenkiben újra tudatosítani
a család szent és sérthetetlen mivoltát,
Isten tervében foglalt szépségét.

Jézus, Mária és József,
halljátok, hallgassátok meg könyörgésünket.

Amen.

Ima a családokért

Urunk, Jézus, taníts meg minket a szeretetben való folyamatos növekedésre! Tanítsd a szülőket a felelősségvállalásra, a felelősségteljes gyermeknevelésre és a problémák szeretetben való megoldására! Indíts minden családot arra, hogy helyet adjanak otthonukban Istennek, és bekapcsolódjanak az egyházi közösség nagy családjának életébe! Segítsd a fiatalokat, hogy merjenek elköteleződni egymás mellett a szentségi házasság életre szóló kötelékében, és örömmel vállalják, és a Beléd vetett hit és bizalom szellemében neveljék a gyermekeket, akikkel megajándékozod házasságukat. Fogadják el a családok az Egyház szentségeinek erőt adó segítségét, hogy tanúságot tudjanak tenni Istenről, mint a családi értékek és boldogság igazi adományozójáról! Ámen.


Édesapák imája Szent Józsefhez

Mennyei Atyánk! Köszönöm neked az életem, köszönöm feleségem, és köszönöm gyermekeimet, akikkel megajándékoztál. Most Szent József életét példának tekintve kérlek:
Amen.


Szent Család ünnepén

Jubiláns házaspárok köszöntése:

Kedves Házastársak! Az Anyaszentegyház színe előtt örök hűséget esküdtek egymásnak. A házasélet sok kegyelmének betetőzése ez a mai nap. Szívetek tele van hálával Isten iránt. Az elmúlt évek sok öröme az Ő ajándéka volt, de Ő állt mellettetek a szenvedésben is. A hűséghez Ő adta az erőt.

Szeressétek továbbra is az Istent. Ő legyen legfőbb kincsetek és végső célotok. Ne csak időben, hanem lelkületben is jussatok egyre közelebb hozzá, hogy egykor, mint hűséges szolgáit fogadhasson titeket és az örök élet boldogságát adhassa jutalmul.

Szeressétek továbbra is egymást . Uralkodjék köztetek békesség és egyetértés. Egymás gyengéit viseljétek kölcsönös türelemmel. Hordozzátok közösen az élet terheit. Ezzel is gyűjtsetek magatoknak kincseket, melyeket a moly el nem pusztít, a rozsda meg nem emészt.


Áldjon meg benneteket az Atyaisten, őrizzen meg Jézus Krisztus, világosítson meg a Szentlélek. Tekintsen le rátok jóságosan az Úr, és könyörüljön rajtatok. Forduljon felétek kegyesen az Úr, és adjon nektek békességet életetek minden napján. Halmozzon el az ég minden áldásával, adja meg bűneitek bocsánatát, hogy részetek legyen az örök boldogságban, mindörökkön örökké.

Ámen.


Hálaadás Szent János napján

Istenünk, hálát adunk neked, hogy magajándékozol minket munkánk és feladataink szeretetével és tettrekészséggel!
Hálát adunk neked mindezért!


Istenünk, hálát adunk neked, hogy ebben a korban felelősen dolgozhatunk a természet adta lehetőségekkel!
Hálát adunk neked mindezért!


Istenünk, hálát adunk neked, hogy munkánkat megáldod és láthatjuk annak értelmét!
Hálát adunk neked mindezért!


Istenünk, hálát adunk neked, hogy nem kell szakítanunk elődeink hagyományaival, hanem van lehetőségünk azokat továbbfejleszteni!
Hálát adunk neked mindezért!


Istenünk, hálát adunk neked, hogy a szőlő- és borkultúra által emberi kapcsolatok szövődnek, és összetartozásunk tudata erősödik bennünk!
Hálát adunk neked mindezért!


Istenünk, hálát adunk neked, hogy városunk hírneve erősödik a bor termelése és minősége által!
Hálát adunk neked mindezért!


Év végi hálaadás

Hálát adok Neked, Istenem!

Mindenért, amit adtál.
Mindenért, amit elvettél.
Mindenért, amit segítségeddel megtehettem.
Mindenért, amit megakadályoztál.
Minden örömért, amivel boldoggá tettél.
Minden szenvedésért, amivel formáltál.
Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet.
Minden problémáért, amitől megszabadítottál.
Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak.
Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál.
Minden erényért, amit nekem ajándékoztál.
Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem.
Minden szép emberi kapcsolatért, amivel gazdagítottál.
Minden emberért, akit tőlem elszakítottál.
A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál.
A helyért, amelyet nekem országodban készítettél.

Hálát adok Neked, Istenem!


AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI

"Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse és beoltsa az életbe az irgalom misztériumát,amely legtökéletesebben Jézus Krisztusban mutatkozott meg."
"Ma különösen fontos, hogy könyörögjünk Isten irgalmáért, azért a sok rosszért, amelyek szorongatják és fenyegetik az embereket."
(II. János Pál pápa)

Az Isteni Irgalmasság tiszteletének lényege:

BIZALOM: Magában foglalja az élő hit, alázat, állhatatosság és bűnbánat erényeit - a kegyelmek elnyerésének feltételeit
"Felfoghatatlan kegyelmekben részesítem azokat a lelkeket - ígérte Jézus - akik bizalommal vannak irgalmasságom iránt. A bűnösök megigazulást, az igazak jóban való megerősödést találnak benne."
Jézus kéri: gyakran fohászkodjunk hozzá ezzel: "Ó, Vér és Víz, amely Jézus szívéből tör elő, mint az irgalom forrása, Bízom Benned."
"Ó, mennyire szeretem azokat a lelkeket, akik tökéletesen bíznak bennem, mindent megteszek nekik."

IRGALMASSÁG: Isten legfőbb tulajdonsága az irgalom. Meghatározza magatartásunkat embertársainkkal szemben.
Módjai: cselekedet, szó, imádság. Ez a három tartalmazza az irgalmasság teljességét.
"Az a lélek, aki nem gyakorol irgalmat, az utolsó ítélet napján nem fog részesülni az én irgalmamban sem. "

AZ ISTENI IRGALMASSÁG KÉPE: Az isteni irgalmasság üzenetének elterjesztésére Jézus 1931-ben ezt kívánta Faustina nővértől: "Készíts rólam egy festményt, úgy, ahogy engem látsz, és ezt írd alá: Jézusom Bízom Benned! Tiszteletét terjeszd el az egész világon."
A kép a feltámadt Krisztust ábrázolja, aki kezein és lábain hordozza a keresztre feszítés nyomait.
Átszúrt szívéből két sugár tör elő: piros és halvány.
A halvány sugár a víz, amely a lelkeket tisztítja meg. A piros a vér, ami a lelkek élete.
"Megígérem, hogy mindazok, akik ezt a kegyképet tisztelik, és belőle, mint az Irgalmasság Forrásából kegyelmet merítenek, nem kárhoznak el. Ellenségeik felett győzelmet ígérek nekik, már itt a földön is, de főleg haláluk óráján. Magam mentem meg őket, mint saját dicsőségemet. Boldog aki ezek árnyékában fog élni, mert Isten igazságos keze nem éri el."

AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜNNEPE: "Azt kívánom, hogy Húsvét utáni első vasárnap az Irgalmasság ünnepe legyen."
2000. április 30-án, Húsvét második vasárnapján II. János Pál pápa szentté avatta Faustinát, és úgy rendelkezett, hogy ez a vasárnap az egész Egyházban az Isteni Irgalmasság Vasárnapja nevet viselje.

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE: Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak és az egész világnak, amellyel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk.
"Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, ha ez megegyezik akaratommal."
"Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen haláluk óráján."
"Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalmam veszi körül a lelket."

AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJA: "Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára."

AZ ISTENI IRGALMASSÁG TISZTELETÉNEK TERJESZTÉSE: "Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya, óvja csecsemőjét, haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek."

"Az emberiség mindaddig nem talál békét, amíg nem fordul bizalommal irgalmamhoz."


Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen.


A Boldogságos
Szűz Mária
közbenjárására
a Szentlélek újítsa
meg életünkben
az eucharisztikus
csodálatot a ragyogás
és a szépség iránt...
Az igazi öröm ugyanis
az, hogy fölismerjük:
az Úr közöttünk
marad mint hűséges
útitársunk.

(XVI. Benedek pápa)

Tanévkezdésre A Hit évére Szentek imái Halottak napjára Krisztus Király ünnepére Advent Hálaadás Nagyböjt Keresztutak Húsvét Az Isteni irgalmasság üzenetei Hivatások ünnepére Jézus szíve ünnepére Szűz Mária ünnepére Az Oltáriszentség előtt Pünkösd Imák az Irgalmasság Szentévére Imák különböző alkalmakra

Az őszi erdőben

"Utaidat Uram, mutasd meg nékem..."
- A képekre kattintva megtekinthetők 3D-ban

templom     templom

"Róla beszél fű, virág, rügyező és lombos fák, ... napsütéses kéklő ég, Ő a békesség."Elérhetőség

Cím: 6344 Hajós, Köztársaság tér 9.

Telefon: 06-78/404-606