focim2
focim

A Hajósi Római Katolikus Egyházközség karitász csoportjának beszámolja a 2020. évi munkájáról

"Istenre hittel gondolj, felebarátodra szeretettel,magadra alázatosan" Bosco Szent János
A 2020-as év rendhagyóan telt számunkra.

A napjainkban talán a legtöbbet emlegetett koronavírus járvány okozta korlátozások kapcsán elmaradtak az országos, egyházmegyei vagy éppen egyházközségi rendezvényeink, programjaink.

A számunkra még új, ismeretlen vírus okozta betegség világjárvánnyá nőtte ki magát, komoly veszélyt hozva az emberiségre.

A terjedés lehetőségének csökkentése közös feladatunk,ami most prioriást élvez és ami miatt a minimálisra kellett csökkentenünk a társas kapcsolatokat. Minden ember félelemmel , aggodalommal telve visszavonultan él hónapok óta. Mindenkire, de az egyedül élőkre különösen nagy lelki terhet ró ebben az időszakban a magány, melyen egy-egy érdeklődő mondattal, telefonhívással sokat enyhíthetünk.

Legyen ebben az időszakban az egymásra való odafigyelés a legfőbb feladatunk!

A 2020-as esztendőben is több alkalommal részesülhettünk az egyházmegye karitászigazgatójának jóvoltából központi forrásból származó adományokból.14 doboz Béres cseppet kaptunk, mellyel 7 fő idős beteget tudtunk ellátni, segítve őket a gyógyulásban. Hasonlóképpen 20 csomag DM pelenkaadományt is kaptunk, mellyel 7 fő gyermek szükségleteit tudtuk fedezni körülbelül két hónapos időtartamra. Továbbá 5 iskolás gyermek részesült 5000,- Ft-os vásárlási utalványban, a tanév elején a tanszerek megvásárlásához.

Az év folyamán mindössze 5 alkalommal tartottunk csoportgyűlést, ahol imádságos keretek között az éppen aktuális feladatokról beszélgettünk. A kapcsolatot telefonon vagy elektronikus úton tartották a csoporttagok egymással. Nagy örömünkre szolgál, hogy csoportunk létszáma az idei évben újabb egy fővel gyarapodott.

A nagyböjti időszakban szervezett gyűjtésünk az idei évben eredménytelennek bizonyult. Az év során összegyűjtött pénzadományokból azonban 5 kisnyugdíjas súlyos beteg magas gyógyszerköltségét tudtuk csökkenteni 5 x 10.000,- Ft értékben.

Az adventi időszakban mintegy 200 kg élelmiszert gyűjtöttünk helyi adományokból, 14 családnak szereztünk örömet az élelmiszercsomagokkal. Az idei évben elmaradt az egyházmegyei karitasz által megpályázott élelmiszerbank - gyűjtés is. Az élelmiszerbank - gyűjtéseken nagy mennyiségű adományra tudunk minden évben szert tenni. Pénzadománnyal is támogathattunk betegeket. 10 x 10.000,- Ft pénzadománnyal igyekeztünk 10- anyagi nehézségekkel küzdő- beteget ápoló család gyógyszerköltségeit enyhíteni. Köszönetet mondunk a rászoruló családok nevében az adományozóknak!

Az idei évben is közvetve részt vállaltunk külföldön élő adományozók adományainak szétosztásában.

Árpádházi Szent Erzsébetről az idén sem feledkeztünk meg, 200 db Erzsébet kenyeret osztottunk, mellyel Miske filiatelepülést is elláttuk. Az egyházmegyei karitasznap az idei évben elmaradt,hasonlóan a továbbképzések és táborok sem kerültek megszervezésre.

Pénztárkönyvünk 2019 –ről áthúzódó egyenlege 266.645,- Ft volt. 2020. évi összes bevételünk 199.000,- Ft volt(Erzsébet napi gyűjtés:22.000,-Ft, pénzdományok :177.000.,-Ft,), melyből 210.000,- Ft kiadásunk keletkezett. A 2020. évi záró egyenlegünk 255.645,- Ft.

Az elmaradt – időseknek-tervezett programokat a járványügyi helyzet megszűnése után a 2021-es évben igyekszünk bepótolni.

Továbbra is megvalósításra váró feladataink:

- utcaapostoli szolgálat – megvalósításához további önkénteseket várunk

- állandó tartós élelmiszergyűjtés- helység hiányában egyenlőre nem valósítható meg

Köszönjük Attila Atya tevékeny részvételét, vezetését és továbbra is kérjük segítségét munkánkhoz, hasonlóképpen Kiss Péternek is köszönjük önkéntes segítő munkáját, mellyel csoportunkat támogatja.

Szeretném megköszönni a Karitász csoport minden tagjának és a minket segítőknek az áldozatos munkáját, továbbá az erőt és jókedvet adó bizalmat és megbecsülést, amit az egyházközség tagjaitól kapunk.

Gruberné Ginál Erika karitasz - csoportvezető


A Hajósi Római Katolikus Egyházközség karitász csoportjának beszámolja a 2019. évi munkájáról

"Istent nem tetteink nagysága érdekli, hanem a szeretet, amely a tetteinket irányította" (Lisieux-i Szent Teréz)
A karitasz csoport létszáma az idei évben már 9 fő állandó önkéntes tagból áll, nagy örömünkre segítő szándékú fiatal csatlakozott csoportunkhoz. Munkánkat egyre több személy segíti Csoportgyűléseink rendszeresek.

A 2019-es évben nyolc alkalommal tartottunk csoportgyűlést,ahol imádságos keretek között az éppen aktuális feladatokról , tervekről beszéltünk.

Az egyházmegye karitászigazgatójának jóvoltából és saját gyűjtésből az alábbi adományok kiosztására került sor az év folyamán:

- orvosi papírtekercs betegápoláshoz (8 tekercs)- 1 fő fekvőbeteg ápolásának segítéséhez

- Béres cseppek 5 fő idős beteg általános egészségi állapotának javításához (5x2 doboz)

-6 fő rászoruló gyermek kapott több hónapra elegendő pelenkaadományt

- Iskolakezdési támogatás gyanánt 5.000,- Ft/fő értékű Erzsébet –utalványt osztottunk 8 fő gyermek részére, elősegítendő ezzel a tanszerek megvásárlását

-1 család hétvégi zánkai Erzsébet táboroztatását segítettük volna, azonban erre nem akadt jelentkező.

- Egy család részesült településünkön az egyházmegyei „LAK 6” program keretein belül segítségben

(vezetékes ivóvíz visszakötése 145.000,- Ft értékben).

Egyre több adományunk gyűlik össze betegápolásból visszamaradt felnőtt pelenkákból, ágynemű, törölköző és néha bútor felajánlását fogadtuk, ami már gazdára is talált.

A nagyböjti időszakban helyi gyűjtést szerveztünk az egyházmegye nagyböjti tartós élelmiszer- gyűjtéséhez kapcsolódva. Az egyházközség tagjai 70 kg tartós élelmiszerrel támogatták rászoruló embertársainkat. Az élelmiszer - adományokból 6 család számára osztottunk ki élelmiszercsomagot. A maradványt krízishelyzetek esetére raktároztuk el, majd osztottuk ki.

Az adventi időszakban az egyházközség tagjainak adományaiból 186 kg élelmiszert gyűjtöttünk 10 családot támogatva meg ezzel. Csoportunk csatlakozott az egyházmegye Tesco hipermarketben szervezett gyűjtéséhez is , ahol 166 kg tartós élelmiszert gyűjtöttünk további 10 családot megtámogatva élelmiszerrel.

Mint a nagyböjti, úgy az adventi időszakban is 5 illetve 10 fő rászoruló idős kisnyugdíjas gyógyszerköltségeit tudtuk 10.000,- Ft/ fő támogatással enyhíteni.

A már hagyományosnak mondható és évszakonként megrendezésre kerülő idősek délutáni programját három alkalommal szerveztük meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy idős testvéreink szép számmal jelennek meg ezeken a rendezvényeken. Ilyen program keretében Attila atya támogatásával kettő alkalommal szerveztünk kirándulásokat is.

November hónapban az Árpádházi Szent Erzsébet halálának emléknapja alkalmából megrendezett egyházmegyei karitásznapon Kalocsán csoportunkat egy tag képviselte. Az Erzsébet napi szentmise után az Árpádházi Szent emlékére Erzsébet kenyereket osztottunk a híveknek.

A 2019. évi bevételünk adományokból, felajánlásokból, külföldi támogatóktól: 220.740,- Ft.

A továbbra is megvalósításra váró feladatok:

- utcaapostoli szolgálat – ehhez toborzunk további önkénteseket- minden utcára egy embert állítunk és az ott élő idősek magasabb rendű szükségleteinek felmérése ,havi látogatása a célunk

- állandó tartós élelmiszergyűjtés- helység hiányában továbbra sem valósítható meg

- új tervként a nagy igényre való tekintettel : gyógyászati segédeszköz depo kialakítása

Munkánkat Attila Atya és Kiss Péter segítette. Köszönjük nekik az ösztönzést , támogatást és a sok segítséget.

Munkánkhoz továbbra is kérjük a hívek támogatását, de mindenekelőtt Isten meghívását a szeretetszolgálatra. Várjuk az új tagokat, adományokat és ötleteket! Gruberné Ginál Erika karitasz - csoportvezető


A Hajósi Római Katolikus Egyházközség karitász csoportjának beszámolja a 2018. évi munkájáról

"Tégy minden jót, amit megtehetsz, ott, ahol vagy, úgy, ahogy teheted akkorát, amekkorát tehetsz" Sík Sándor: Tedd a jót!
Kis csoportunk tevékeny és eredményes évet zár, melynek feltétele a szeretetben való összetartás rendszeres találkozók csoportgyűlések formájában, ahol folyamatos az információcsere.

Jelenleg 8 állandó önkéntes tag alkotja a csoportot. Munkánkat egyre több személy segíti.

A Kalocsa –Kecskeméti Főegyházmegye élén 2018 júliusától új Karitasz –igazgatót köszönthettünk Cselik Beatrix személyében és egyben köszönetet mondunk Szántó Ambrus diakónusnak eddigi áldozatos munkájáért, akitől támogatást és segítséget kapunk megalakulásunkhoz és munkánkhoz.

A 2018-as évben nyolc alkalommal tartottunk csoportgyűlést,ahol imádságos keretek között az éppen aktuális feladatokról beszéltünk.

Cselik Beatrix karitászigazgató segítségével központi forrásból többféle adomány kiosztására is sor került az év folyamán. Ennek keretein belül:

- Iskolakezdési támogatás gyanánt 5.000,- Ft/fő értékű Erzsébet –utalványt osztottunk 5 fő gyermek részére tanszerek vásárlására.

-Központi forrásból KKSZ 4 S elektromos moped tartós használatával támogattuk súlyos mozgáskorlátozott embertársunk közlekedését, aki állapota miatt más módon nem tudott közlekedni.

A nagyböjti időszakban önálló gyűjtést szerveztünk az egyházmegye nagyböjti tartós élelmiszer- gyűjtéséhez kapcsolódva. Az egyházközség tagjai 98 kg tartós élelmiszerrel támogatták rászoruló embertársainkat. Az élelmiszer - adományokból nyolc helyi illetőségű család számára osztottunk ki élelmiszercsomagot. Miske község egy rászoruló családja számára is tudtunk élelmiszercsomagot készíteni. A maradványt ( melyhez Miske község egyházközségi adományai is hozzájárultak)az egyházmegye bajai Szent József plébánia karitasz csoportja részére küldtük el, tekintettel az ott élő nagyszámú rászorulóra.

Az adventi időszakban soha nem látott mennyiségű élelmiszert gyűjtöttünk a kalocsai Tesco áruházban az egyházmegye jóvoltából. A közel 5 mázsa tartós élelmiszerrel 28 családot támogattunk.

A 2018-as év kiemelkedő és emlékezetes marad csoportunk számára, hiszen munkánk elismeréséül Hajós Város Önkormányzata Képviselő- testülete a csoportot „Hajós Városért” díjjal tüntette ki. A díjjal együtt 150.000,- Ft pénzjutalmat is kaptunk. Az egyházi énekkar további közel 50.000,- Ft-tal támogatta munkánkat. A pénzadományokból 110.000,- Ft értékben támogattuk 9 fő idős személy gyógyszerköltségeit.

Továbbra is nagy népszerűségnek örvend az évszakonként megrendezésre kerülő idősek délutánja. Nagy örömünkre szolgál, hogy idős testvéreink szép számmal jelennek meg ezeken a rendezvényeken. Az idei évben három ilyen rendezvényt tartottunk. Egy alkalommal az idős testvéreknek belföldi buszos zarándokutat szerveztünk. Megrendeztük az idősek karácsonyi délutánját is, ahol örömmel fogadták az általános iskolások műsorát.

Az eredményes munka feltétele az ismeretek bővítése. Csoportunk képviselője részt vett az egyházmegyei karitasz napon, ahol új ismeretekkel gazdagodtunk.

November hónap kiemelkedő fontosságú a karitász szervezetek számára, hiszen november 17-e Árpádházi Szent Erzsébet halálának emléknapja, melyről Erzsébet kenyerek osztásával emlékezünk meg.

Karitasz csoportunk nem feledkezett meg az egyházközség gyermekprogramjairól sem. Hozzájárultunk a nyári gyermektábor megrendezéséhez.

Szent Antal perselyünk bevétele az idei évben: 57.000,- Ft

És végezetül említést teszünk azokról a feladatokról, amelyeket eddig még nem sikerült megvalósítani:

- utcaapostoli szolgálat – ehhez továbbra is szükséges önkénteseket toboroznunk- minden utcára egy embert állítunk és az ott élő idősek magasabb rendű szükségleteinek felmérés, havi látogatása a célunk

- állandó tartós élelmiszergyűjtés- helység hiányában egyenlőre nem valósítható meg

A 2018.évi záró egyenleg: 206.405, -Ft

Munkánkat továbbra is Attila atya és Kiss Péter segíti. Köszönjük nekik a támogatást és az önzetlen segítséget!

Továbbra is várjuk az új tagokat , adományokat és ötleteket!

Gruberné Ginál Erika karitasz - csoportvezető


A Hajósi Római Katolikus Egyházközség karitász csoportjának beszámolja a 2017.évi munkájáról

"Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel!" (Teréz Anya)
2017-ben is több alkalommal részesülhettünk az egyházmegye karitászigazgatójának jóvoltából központi forrásból származó adományokból. Ilyen adományként Béres cseppeket kaptunk, mellyel 10 fő idős beteget tudtunk ellátni, hozzásegítve őket a gyógyuláshoz, megerősödéshez. Hasonlóképpen pelenkaadományt is kaptunk, mellyel 7 fő gyermek szükségleteit tudtuk fedezni körülbelül két hónapos időtartamra.

Az év folyamán 10 alkalommal tartottunk csoportgyűlést, ahol imádságos keretek között az éppen aktuális feladatokról beszélgettünk.

A nagyböjti időszakban önálló gyűjtést szerveztünk az egyházmegye nagyböjti tartós élelmiszer - gyűjtéséhez kapcsolódva. Az egyházközség tagjai 71.5 kg tartós élelmiszerrel támogatták rászoruló embertársainkat. Az élelmiszer - adományokból 15 család számára osztottunk ki élelmiszercsomagot. Egy élelmiszercsomag becsült értéke mintegy 6.000,- Ft volt.

Az adventi időszakban mintegy 300 kg élelmiszert gyűjtöttünk, 22 családot támogatva meg ezzel. Ez az adomány minden idők legnagyobbika. Jelentősen meghaladja az előző évek gyűjtött mennyiségeit.

Az idei évben - nagy örömünkre - pénzadománnyal is támogathattunk betegeket. 3 x 10.000,- Ft pénzadománnyal igyekeztünk 3 - anyagi nehézségekkel küzdő - beteget ápoló család gyógyszerköltségeit enyhíteni.

Közvetve részt vállaltunk külföldön élő adományozók adományainak szétosztásában is.

Szolgálatunk központi feladatát - a település adottságainak megfelelően - továbbra is az idős korosztály szükségletei határozzák meg. Idősek számára több alkalommal rendeztünk délutáni programot. Nagy örömünkre szolgál, hogy idős testvéreink szép számmal jelennek meg ezeken a rendezvényeken. 2017- ben három ilyen rendezvényt tartottunk. Advent harmadik szombatján a gyermekek karácsonyi műsorral kedveskedtek az időseknek, akiket (65 fő) kis ajándékkal leptünk meg.

November hónap kiemelkedő fontosságú a karitász szervezetek számára, hiszen november 17-e Árpádházi Szent Erzsébet halálának emléknapja. E jeles nap alkalmából 250 db Erzsébet kenyeret osztottunk, mellyel Miske filiatelepülést is elláttuk. Szent Erzsébetről az egyházmegyei karitasz-szervezet is méltó módon megemlékezett. A karitasz napon Kalocsán egyházközségünket 3 fő karitász önkéntes képviselte. 2017- ben is több alkalommal írtunk a Szőlőtő - egyházközségi lapban, illetve honlapunkon eseményeink is nyomon követhetőek.

Az idei évben továbbképzéseken és táborokon nem vettünk részt.

Az év végi adventi időszak hajnali miséit követően reggelit szerveztünk felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt. Tevékenyen részt vettünk az év folyamán minden egyházközségi program lebonyolításában (nagyobb ünnepek, templombúcsúk, stb.)

Pénztárkönyvünk 2016-ról áthúzódó egyenlege 30.000,- Ft volt. 2017. évi összes bevételünk 98.900,- Ft volt (Erzsébet napi gyűjtés: 16.800,-Ft, saját gyűjtés: 44.500.,-Ft, egyéb bevétel: 37.600,-Ft), melyből 38.900,- Ft kiadásunk keletkezett. További 30.000,- Ft-ot segélyezésre fordítottunk. A 2017. évi záró egyenlegünk 60.000,- Ft.

A 2017-es esztendőben került megszervezésre először az egyházközségi jótékonysági bál. A szervezésben tevékenyen részt vettünk.

Továbbra is megvalósításra váró feladataink:

- utcaapostoli szolgálat - megvalósításához további önkénteseket várunk

- Szent Antal persely felállítása - forrásgyűjtés célzattal

- állandó tartós élelmiszergyűjtés - helység hiányában egyenlőre nem valósítható meg

Köszönjük Attila Atya vezetését és továbbra is kérjük segítségét, munkánk eredményesebbé tételéhez.

Szeretném megköszönni a Karitász csoport minden egyes tagjának áldozatos munkáját, - külön kiemelném itt Szieglné Marika és Kiss Péter önzetlen segítségét -, a bizalmat és megbecsülést, amit az egyházközségi közösségünktől kapunk. Ez a szeretet ad erőt és ókedvet nekünk a jótékonysági munka végzéséhez.

Gruberné Ginál Erika karitasz - csoportvezető


A Hajósi Római Katolikus Egyházközség karitász csoportjának beszámolja a 2016. évi munkájáról

A karitatív munka szolgálatot jelent, mely az istenszeretetben gyökerező felebaráti szeretet tettekben történő megnyilvánulása. A karitasz nem egy segélyszervezet a sok közül, hanem azért jött létre, hogy megvalósítsuk az egyház tanítását, melyre a keresztségben mindannyian küldetést kaptunk: a szeretetet tettekkel és életünk példájával hirdetni.

Karitasz csoportunk lelkipásztori ösztönzésre a jelenlegi egyházközségi képviselő-testület megalakulásával egy időben - annak tagjaiból - jött létre. A csoport jelenleg 7 állandó önkéntes tagból áll, akiknek munkáját 1-2 fő segíti. A csoport egy hierarchikus rendszerbe épül bele. Közvetlen felettesünk és egyben a személy, akitől állandó önzetlen támogatást és segítséget kapunk a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Karitasz-igazgatója Szántó Ambrus.

Az eredményes munka legfőbb feltétele a szeretetben való összetartás. Ennek megerősítésére rendszeres csoportgyűléseket tartunk.

A 2016-os évben 8 alkalommal tartottunk csoportgyűlést, ahol imádságos keretek között az éppen aktuális feladatokról beszéltünk.

Az egyházmegye karitászigazgatójának jóvoltából központi forrásból többféle adomány kiosztására is sor került az év folyamán. Ennek keretein belül:

- 7 rászoruló gyermek kapott fél évre elegendő pelenkaadományt

- Szent Imre ösztöndíj -pályázat lehetőségének ismertetése felsőfokú tanulmányokat folytató, segítségre szoruló fiatalok részére (2 fő adott be pályázatot)

- Iskolakezdési támogatás gyanánt 5.000,- Ft/fő értékű Erzsébet -utalványt osztottunk 8 fő gyermek részére, elősegítendő ezzel a tanszerek megvásárlását

Saját gyűjtésből 7 láda gyermekjátékot adományoztunk Soltvadkert település rászoruló gyerekei számára.

A nagyböjti időszakban önálló gyűjtést szerveztünk az egyházmegye nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtéséhez kapcsolódva. Az egyházközség tagjai 50 kg tartós élelmiszerrel támogatták rászoruló embertársainkat. Az élelmiszer-adományokból 5 család számára osztottunk ki élelmiszercsomagot. A maradványt az egyházmegye központjába küldtük csatlakozva az országos programhoz.

Az adventi időszakban 70 kg élelmiszert gyűjtöttünk, 7 családot támogatva meg ezzel.

Szolgálatunk központi feladatát - a település adottságainak megfelelően - az idős korosztály szükségletei határozzák meg. Immár rendszeressé vált és nagy népszerűségnek örvend az évszakonként megrendezésre kerülő idősek délutánja. Nagy örömünkre szolgál, hogy idős testvéreink szép számmal jelennek meg ezeken a rendezvényeken. Az idei évben három ilyen rendezvényt tartottunk.

Az eredményes munka feltétele az ismeretek bővítése. Csoportunk két tagja egy hetes képzésen vett részt, ahol új ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak.

November hónap kiemelkedő fontosságú a karitász szervezetek számára, hiszen november 17-e Árpádházi Szent Erzsébet halálának emléknapja,aki egész élete példájával a felebaráti szeretetet igazolta.

Egyházközségünket 4 fő karitász önkéntes képviselte az egyházmegyei karitásznapon, Kalocsán. 2016-ban az irgalmasság évében több alkalommal írtunk a Szőlőtő -egyházközségi lapban,illetve honlapunk is elérhetővé vált.

És végezetül említést teszünk azokról a feladatokról, amelyeket az év folyamán még nem sikerült megvalósítani:

- utcaapostoli szolgálat - ehhez toborzunk további önkénteseket - minden utcára egy embert állítunk és az ott élő idősek magasabb rendű szükségleteinek felmérése, havi látogatása a célunk

- Szent Antal persely felállítása - forrásgyűjtés célzattal

- állandó tartós élelmiszergyűjtés - helység hiányában egyenlőre nem valósítható meg

A 2016.évi karitasz gyűjtés: 30.000,-Ft

Munkánkat Attila Atya, Kiss Péter és Szieglné Marika segítette. Köszönjük nekik az ösztönzést, támogatást és a sok segítséget.

A karitatív munka szeretetből építkezik, közösséget kovácsol össze, így Isten kegyelmében bízunk és ebben a szellemben törekszünk ennek a kis közösségnek a gyarapítására egyházközségünk területén. Van még min csiszolni, amihez kérjük a hívek támogatását, de mindenek előtt Isten meghívását a szeretetszolgálatra. Várjuk az új tagokat, adományokat és ötleteket!

Hajósi karitasz csoportElérhetőség

Cím: 6344 Hajós, Anna Maria Hall tér 2.

Telefon: 06-78/404-606