focim2
focim

Isten hozta a hajósi Karitász csoport oldalán


Karitász

Szent Erzsébet
Te Krisztus szemével néztél.
Krisztus kezével adtál.
Krisztus szívével szerettél.
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk.
Krisztus kezével adjunk.
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned.
Isten munkatársát látjuk benned.
Krisztus szemével néző.
Krisztus kezével adó.
Krisztus szívével szerető
Szent Erzsébet! Ámen.


SzentErzsebet


A Karitász munkatársak imája

Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem.
Lehetővé tetted, hogy viszontszeresselek.
Elém hoztad embertestvéreimet, akikben
Felismerhettelek téged, és jót tehettem velük.
Köszönöm, Uram, hogy a te akaratodat
Cselekedhettem. Kérlek bocsáss meg nekem,
Ha megbántottam embertársaimat!
Kérlek, Uram, növeld bennem az alázatot
És a szolgáló szeretetet!
Árassz el a Szentlélek erejével,
Hogy feladataimat örömmel végezzem!
Add Uram, hogy a hitben és a Te szeretetedben
Minden körülmények között kitartsak!
A szeretetemről ismerjék meg embertestvéreim,
Hogy tanítványod vagyok.
Add Uram, hogy mindennap hálát tudjak adni
Az életemért és a rám bízottakért!
Köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz minket.
Ámen


A Karitász tízparancsolata
  1. Igazán segíteni csak szeretetből, szeretettel lehet.

  2. Kétszer segít, aki gyorsan segít. A bürokrácia a karitász halála.

  3. A bajbajutottat sohase alázd meg: érezze, hogy örömmel segítesz.

  4. Úgy segíts, hogy a rászoruló saját magán is segíthessen. Vezesd rá az öntevékenységre.

  5. Ne alamizsnát adj, hanem igyekezz a bajt gyökerében orvosolni.

  6. A bajbajutott nem "ESET" hanem személy. Vedd emberszámba, törődj vele, szánj rá időt, türelmet, őszinte érdeklődést.

  7. Vedd elejét a visszaéléseknek. Járj utána a fontosabb ügyeknek.

  8. Kínos pontossággal számolj el minden fillérről, és köszönj meg minden adományt.

  9. A segítség nem monopólium, de nem is konkurencia. Segíts annak, aki segíteni akar.

  10. Ne várj hálát. Ne sértődj meg. Ne légy kicsinyes. Imádkozz azokért, akiket Isten szeretetedre bízott...


Mi a Karitász?

"caritas" - görög eredetű, latin szó.
Jelentése: szolgáló szeretet - Isten és az embertárs szeretete.
A karitász világszerte ismert jele: a "lángoló kereszt", a szeretet lángját jelképezi.


A Magyar Karitász kialakulásának története
Serédi Jusztinián, Magyarország bíboros-hercegprímása 1931. szeptember 17.-én a karitász érseki biztosának nevezte ki Mihalovics Zsigmondot, aki azonnal megalakíttatta Budapest minden egyházközségében a karitász szervezeteket.
Serédi Jusztinián bíboros úr 1932-ben Caritas nunquam decit: sufficit! /A szeretet sohasem mondja: elég!/ címmel körlevelet adott ki egyházmegyékhez, felhívást intézve a magyar társadalomhoz a szükséget szenvedők érdekében az összefogásra, a jótékony szeretet gyakorlására.
Ezek után sorra alakultak meg az egyházmegyékben és a plébániákon a karitász szervezetek, csoportok. Tették a dolgukat. A kommunista diktatúra 1950-ig a legtöbb egyházi szervezetet feloszlatta. Ilyen-olyan imacsoportok "leple alatt" azért az 1950-es és 60-as években azonban tovább működtek az egyházközségi karitász csoportok.
A rendszer változás után lehetővé vált az 1948 előtt létező egyházi szervezetek újraélesztése. A püspöki kar, az akkor Münchenben élő és Caritas Internationalis-ban / Nemzetközi Karitászban/ is tevékenykedő Frank Miklós atyát bízta meg a karitász újjászervezésével, aki a plébániai csoportokra épülő karitász felállítását szorgalmazta.
A Magyar Karitászt 1991. június 14.-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság egyházi jogi személyként, újra alakulásával egy időben bekapcsolódott a nemzetközi, így az európai hálózatba is.

Romero érsek a Nemzetközi Karitász védőszentje. 2015. május 23.-án boldoggá avatott San Salvadori érseket választották a nemzetközi szervezet védőszentjének a Rómában tartott közgyűlés zárónapján. A Nemzetközi Karitász ugyanezen az ülésén megválasztotta új alelnökét a Fülöp-szigeteki Luis Antonio Tagle bíboros, Manila érseke személyében, aki a hondurasi Maradiaga bíborost követi a pozícióban.

1995-re kialakult az országos karitász hálózat Magyarországon.
Időközben Bécsből hazajött Magyarországra a Caritas Socialis nővérektől Lázár Ilona CS nővér és ő is segítette az egyházmegyéket az újra indulásukban.
A Katolikus Karitász jelenlegi elnöke: Ft. S. E. R. Spányi Antal megyés püspök, igazgatója: Ft. Écsy Gábor atya és igazgató helyettese: Dr. Forgách József címzetes egyetemi tanár, a Magyar Bíboros Prímás és az Esztergom-Budapesti Érsekség külügyi igazgatója. Dr. Forgách József megromlott egészségi állapotára hivatkozva kérte felmentését. Ekkor 2015. június 15.-vel Zagyva Richárd lett a Katolikus Karitász igazgató helyettese.

A Kalocsa Főegyházmegyei Karitász Alapítvány Dr. Dankó László érseksége alatt, 1991. december 18.-án alakult meg, majd a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyei Karitász Szervezet, Dr. Bábel Balázs érsek úr kezdeményezésére, 2011. augusztus 1.-vel jött létre.


"A szeretetre - a karitászra - mindig szükség lesz, még a legigazságosabb társadalomban is.
Nincs olyan igazságos állam, mely fölöslegessé tehetné a szeretet szolgálatát. Aki a szeretetet meg akarja szüntetni, arra törekszik, hogy az embert mint embert szüntesse meg. Vigasztalásra és segítségre szoruló szenvedés mindig lesz. Magányosság mindig lesz. Olyan anyagi szükséghelyzetek is mindig adódnak, melyekben a megélt felebaráti szeretet segítségére van szükség."

XVI. Benedek pápa - Deus caritas est -kezdetű enciklikájából /28/b/
Elérhetőség

Cím: 6344 Hajós, Anna Maria Hall tér 2.

Telefon: 06-78/404-606