focim2
focim

Főoltár


Megújult a hajósi kegytemplom főoltára

A történelmi dokumentációkból, a kalocsai Érseki Levéltár anyagából tudjuk, hogy Hajóson az 1700-as évek első felében megerősödött a Mária - tisztelet. Ennek tárgyi emléke az 1726 -ban Anna Maria Hall által Dietelhofenből hozott kegyszobor, mely eredtileg a zwiefalteni kolostorhoz köthető. Az idetelepülő hajósiak ősei zömében a zwiefalteni kolostor birtokain található falvakból származtak. Anna Maria Hall - csak úgy - elhozta magával a késő középkori szobrot az unokaöccse, a káplán segítségével. Ezért köszönet illeti meg Csáky Imre és Patasich Gábor érseket, hogy sokat tettek a szobor ittmaradása ügyében. 1749 -50 -ben kivizsgálások történtek az érsekség részéről az itt történt imameghallgatások, és csodák ügyében. 1753 -ban a korábbi kalocsai érsek, Csáky Miklós prímás is megszólalt. Kettő levélben írja le gyógyulásai történetét, amit a Szűz Anya közbenjárásának tulajdonít.

Utóda, Klobusitczky Ferenc érsek jelentősen átépítteti rokokó stílusban a templom Patasich Gábor által alapított főoltárát, mikor 1752 -ben szószéket és főoltárt rendel Pozsonyból a kalocsai Főszékesegyház számára. 1752. október 12 -én személyesen helyezi el a főoltáron a Szűz Mária szobrát a kis Jézussal, akit egyedül illet a Mária személyi név megszólítás Hajóson.

Kollonich László kalocsai érsek kérésére 1794 -ben VI. Pius pápa kegytemplomi rangra emeli a hajósi templomot, és kettő teljes búcsúkiváltságot engedélyez a templom számára.

A történeti megemlékezést megszakítva elmondható, hogy a főoltár a Trianon utáni csonka Kalocsai Főegyházmegye legrégebbi főoltára. Egyes elemeiben kétségen kívüli megegyezést mutat az 1730-as években szintén Patasich Gábor érsek által szentelt szabadkai ferences templom főoltárával, melyet az 1900-as évek elején lebontottak, és új templomot építettek a helyén.

A főoltár ma eredeti megjelenésében látható Pfeiffer Tibor és fia, István restaurátor munkája nyomán. Pfeiffer Tibor állította helyre a fajszi, a jánoshalmi, és két éve a kiskunhalas - alsóvárosi templomokat is. Eltávolításra került a 2-3 zománcfesték réteg és előtűnt a kb. 80 % -ban ép mész-kazein alapú első, fekete színvilágú színezés. A restaurálás nem átfestés, hanem a tisztítás utáni retusálás eredménye, az aranyozások tisztítása, és esztétikai kiegészítése. A fehér erezet is hűen követi az eredeti vonalvezetést. Így az alapfelület színének helyreállításával egységbe kerültek, és értelmet kaptak az aranyozott rokokó díszek is.

A 20. század elején eltávolított és megsemmisített eredti Szent Imre oromkép helyére fotók alapján új képet festett Papp - Korhecz Zsuzsanna, a szabadkai múzeum restaurátora.

Az elvégzett munkában köszönet illeti meg a helyi német önkormányzatot, hogy felvállalták a restaurálás költségeinek alapját képező pályázat benyújtását, amelyet jelentős összeggel egészített ki az egyházközség.

Emelje lelkünket ez az oltár Istenhez, sejtsük meg a kegyhely kegyelmi áradását, hiszen két évvel ezelőtt a kegyhelytörténeti füzetben ez jelent meg: "Isten kiválaszt bizonyos helyeket, ahol az imameghallgatások, rendkívüli események által jelzi, hogy Ő életünk Ura és gondviselője, aki az Ószövetség szavával élve: gyengéden szeret minket, mint anya gyermekét.


Tekintsünk a Szűz Anyára - akit az angyal kegyelemmel teljesnek szólított -, hogy Isten előtt képviseljen minket, legyen példaképünk és erőforrásunk földi életünk során, hogy Isten ügyét mi is készségesen szolgáljuk.

A belsőleg megújult hajósi kegytemplom várja az ideérkező Szűz Máriát tisztelő zarándok híveket.Elérhetőség

Cím: 6344 Hajós, Anna Maria Hall tér 2.

Telefon: 06-78/404-606